Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krmivo pro zvířata

12. 5. 2010

Krmivo pro zvířata

Krmiva – rozumíme tím potravu hospodářským, kožešinovým a domácím zvířatům. Je to produkt rostlinného nebo živočišného původu a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické nebo anorganické látky jednotlivě nebo ve směsích, které jsou určeny pro výživu zvířat.

Vysoko-produkční hospodářská zvířata potřebují ke svému zdraví a užitkovosti krmiva, která jim budou poskytovat všechny potřebné živiny a energii. Zvířata chovaná jako společníci jsou dnes také krmena průmyslově vyráběnými krmivy ve formě granulí nebo konzerv.

Krmivo by mělo mít složení odpovídající druhu a kategorii zvířat; často se ale setkáváme s tím, že hlavně v levnějších krmivech určených pro masožravce pokrývá dávku bílkovin sójový, tedy protein, který šelmy špatně tráví. Naopak do krmných dávek pro přežvýkavce se přidávala bílkovina ve formě masokostní moučky z jiných přežvýkavců. Tyto praktiky jsou v současnosti zakázány.

Dělení krmiv:

a)      podle původu

-         rostlinná - zelená krmiva, siláže a senáže, seno, okopaniny, zrna obilovin, semena luskovin, zbytky po zpracování obilovin, olejnin apod…..

-         živočišná - mléko, moučky (krevní, masové, masokostní, rybí, kafilerní)

-         minerální - krmný vápenec, krmná sůl, kostní moučky, minerální krmné přísady

-         syntetická - vitamíny, aminokyseliny

b)      podle způsobu získávání na krmiva

-         statková - objemná i jadrná krmiva vyrobená v zemědělském podniku (zelená píce, siláže, seno, zrno obilovin)

-         obchodní - krmné zbytky po zpracování rostlinných a živočišných produktů určených pro výživu lidí (šroty, otruby, živočišné moučky)

c)      podle obsahu bílkovin a sacharidů na krmiva

-         bílkovinná, kdy podstatnou část organické hmoty tvoří dusíkaté živiny (extrahované šroty, semena luskovin, živočišná krmiva, jetel, vojtěška)

-         polo-bílkovinná, kdy na složení organické hmoty se podílí stejnou měrou dusíkaté látky i sacharidy (pšeničná krmná mouka, jetelotráva, vojtěškotráva)

-         sacharidová, kdy podstatnou část organické hmoty tvoří sacharidy (zrno obilovin, okopaniny, melasa, kukuřice, slunečnice)

d)      podle koncentrace živin

-         objemná - zelená krmiva, siláže a senáže, seno, okopaniny, sláma

-         jadrná - zrna obilovin, semena luskovin, krmné zbytky průmyslu mlýnského, olejnářského, sušená krmiva rostlinného i živočišného původu

OBEJMNÁ KRMIVA

Objemná krmiva dělíme podle jejich charakteristických vlastností do tří základních skupin na šťavnatá, suchá a vodnatá

1)      Objemná krmiva šťavnatá

Skupinu těchto krmiv charakterizuje: vysoký obsah vody do 85%, nízký obsah sušiny do 15%, nízký obsah živin. K objemným šťavnatým krmivům rostlinného původu řadíme: zelenou píci, siláže a senáže, okopaniny a odpady při jejich sklizni a zpracování. Tato krmiva využíváme především k zajištění výživy přežvýkavců, omezeně ve výživě prasat.


 

2)      Objemná krmiva suchá

skupinu objemných krmiv suchých charakterizují tyto vlastnosti: vysoký obsah sušiny (nad 85%), nízký obsah vody (do 15%), vysoký obsah vlákniny (2,5%-45%). K objemným suchým krmivům rostlinného původu řadíme: seno, slámu, kukuřičná vřetena, slupky semen, plevy. Tato krmiva se využívají ve výživě přežvýkavců (skot, ovce, kozy) a koní

3)      Objemná krmiva vodnatá

Většinou jde o odpady z potravinářského průmyslu, mají velmi nízký objem živin, typický příklad jsou lihovarské výpalky, syrovátka, atd.

JADRNÁ KRMIVA

Jadrná (koncentrovaná ) krmiva se vyznačují vysokou koncentrací živin a energie, nízkým obsahem vlákniny a vysokou stravitelností.

Používají se především ve výživě monogastrických zvířat – prasat a drůbeže, kde jsou součástí kompletních krmných směsí.

Ve výživě přežvýkavců doplňují obsah dusíkatých látek a energie v krmných dávkách složených z objemných krmiv, pro doplnění chybějících živin a energie, především pro tvorbu produkce.

Do skupiny jadrných krmiv je možno zařadit: zrna obilovin, semena luskovin a olejnin, sušené zbytky potravinářského průmyslu ( mlynářského, olejářského, pivovarnického a sladařského, mlékárenského, maso zpracujícího.)

  • Zrno obilovin

Zrno obilovin může být používáno ve výživě zvířat k přímému zkrmování jako samostatné krmivo nebo v krmných směsích, kde tvoří 50-90% všech komponentů.

Zrniny jsou zdrojem energetických živin, zastoupení škrobu je asi 55 -70%. Obsah dusíkatých látek je nižší (10 -12%), s nižší biologickou hodnotou bílkovin (s nedostatkem lyzinu a metioninu). Mají nízký obsah minerálních látek, zejména vápníku, obsah fosforu a draslíku je vysoký. Z vitamínů obsahuje zrno vitamíny skupiny B, vitamín E, obsah ostatních vitamínů je nízký.

  • Semena luskovin

Luskoviny se používají buď k přímému zkrmování nebo k výrobě krmných směsí jako zdroj dusíkatých látek( 19-25%). V dusíkaté složce jsou obsaženy i látky s nepříznivými dietetickými účinky ( alkaloidy obsahující kyanovodík), které při vyšších dávkách

vyvolávají poruchy v činnosti trávicího ústrojí , snižování užitkovosti a příznaky otrav. Stravitelnost živin je vyšší než u obilovin. Luskoviny mají vyšší obsah minerálních látek než obiloviny, více vápníku, mají také vyšší obsah vitamínů skupiny B a vitamínu E.

Luskoviny zkrmujeme až za dva měsíce po sklizni.

  • Semena olejnin 

Semena olejnin se používají pro přímé zkrmování omezeně (např. pro zpěvné a okrasné ptáky).

- Lněné semeno má vysoký obsah tuku (33%), zkrmuje se pro příznivé dietetické účinky. Obsahuje látky, které v horké vodě bobtnají a vytváří sliz, který působí  dieteticky příznivě. Ve formě nápoje se zkrmuje dojnicím před porodem a po porodu v dávce do 1kg. Lněné semeno se používá též  ve výživě koní.

- Řepkové semeno se používá jako zdroj energie v krmných dávkách skotu ( do 1 kg). V současné době, kdy jsou vypěstovány odrůdy řepky prakticky bez glukosinolátů a kyseliny erukové, je možné využívat i v krmných směsích semene obsahuje asi 40% tuku.

  • Krmné zbytky potravinářského průmyslu

Krmné zbytky průmyslových závodů, zpracovávajících zemědělské produkty, se rozdělují podle odvětví průmyslu, ve kterém byly získány, na:

• krmné zbytky průmyslu  mlynářského

• krmné zbytky průmyslu  olejářského

• krmné zbytky průmyslu  cukrovarského

• krmné zbytky průmyslu  pivovarského

• krmné zbytky průmyslu  lihovarského

• krmné zbytky průmyslu  škrobárenského

Minerální krmiva

- v největší míře se  používají jako komponent do krmných směsí

obsahují různé prvky (makro prvky – Ca, P, mikro prvky)

Dělení:

- vápenatá

- vápenato-hořečnatá

- minerální krmné přísady

- lizy

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář